0

Buen día, verán he desarrollado el siguiente script:

If Not IsObject(application) Then
Set SapGuiAuto = GetObject("SAPGUI")
Set application = SapGuiAuto.GetScriptingEngine
End If
If Not IsObject(connection) Then
Set connection = application.Children(0)
End If
If Not IsObject(session) Then
Set session = connection.Children(0)
End If
If IsObject(WScript) Then
WScript.ConnectObject session, "on"
WScript.ConnectObject application, "on"
End If
session.findById("wnd[0]").maximize
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").text = "zsd0107n"
session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[17]").press
session.findById("wnd[1]/usr/txtV-LOW").text = "COMPLETO"
session.findById("wnd[1]/usr/txtENAME-LOW").text = "bdoming1"
session.findById("wnd[1]/usr/txtV-LOW").caretPosition = 8
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"ZINSPFIM"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "LAND1"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "ZINSPFIM"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "INSPECCIONES FINAL.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 18
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").text = "ZSD0104N"
session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[17]").press
session.findById("wnd[1]/usr/txtV-LOW").text = "CURSOS"
session.findById("wnd[1]/usr/txtENAME-LOW").text = "BDOMING1"
session.findById("wnd[1]/usr/txtV-LOW").caretPosition = 6
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "CURSO SEMESTRAL.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 15
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_WERKS-LOW").text = ""
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "202"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_WERKS-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_WERKS-LOW").caretPosition = 0
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "CURSO ANUAL.XLSX"
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").text = "ZSD0105N"
session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[17]").press
session.findById("wnd[1]/usr/txtV-LOW").text = "OPERADORES"
session.findById("wnd[1]/usr/txtENAME-LOW").text = "BDOMING1"
session.findById("wnd[1]/usr/txtV-LOW").caretPosition = 10
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "201"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").caretPosition = 10
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "201.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "202"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").text = "01.12.2019"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").caretPosition = 5
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "LIFNR"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "202.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "203"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").text = "01.12.2015"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "203.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "204"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").text = "01.12.2015"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").caretPosition = 10
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "LIFNR"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "204.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "205"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "205.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "206"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "ZAPROV"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "206.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[17]").press
session.findById("wnd[1]/usr/txtV-LOW").text = "UNIDADES"
session.findById("wnd[1]/usr/txtENAME-LOW").text = "BDOMING1"
session.findById("wnd[1]/usr/txtV-LOW").caretPosition = 8
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "302"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "302.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "303"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "LIFNR"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "303.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "304"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "LIFNR"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "304.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "ICON"
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "305"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").text = "01.12.2019"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").caretPosition = 10
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "LIFNR"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "305.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "306"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").text = "01.01.2010"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_DATA-LOW").caretPosition = 10
session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "306.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[17]").press
session.findById("wnd[1]/usr/txtV-LOW").text = "ACOPLADOS"
session.findById("wnd[1]/usr/txtENAME-LOW").text = "BDOMING1"
session.findById("wnd[1]/usr/txtV-LOW").caretPosition = 9
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "401"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "NAME1"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 6
session.findById("wnd[1]").sendVKey 0
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "401.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "402"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "LIFNR"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "402.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "403"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "LIFNR"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "403.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "404"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "404.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "405"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "405.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "406"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "LIFNR"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "406.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").text = "407"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_CODCAT-LOW").caretPosition = 3
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").setCurrentCell -1,"Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").firstVisibleColumn = "TXPARVW"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell/shellcont[1]/shell").selectColumn "Z_FIM_VIG"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[40]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[43]").press
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").text = "Y:\Proyecto Matriz de operadores\H&S"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").text = "407.XLSX"
session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").caretPosition = 3
session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[7]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press

Lo que busco son dos cosas: lo primero es ver la forma de que es script no me abra los archivos de excel que va generando, ya que como pueden ver son muchos y quiero evitar ese trabajo. Lo segundo es ver la forma de que una macro me ejecute este script, ya que tengo un formato ya hecho en Excel que me recopila toda la información, tengo la idea de que en este formato, añadirle un botón que me ejecute el script y posteriormente realice la vinculación como ya la tengo hecha. Gracias

Tu Respuesta

Al pulsar en “Publica tu respuesta”, muestras tu consentimiento a nuestros términos de servicio, política de privacidad y política de cookies

Examina otras preguntas con la etiqueta o formula tu propia pregunta.